• Effeithlonrwydd a swyddogaeth olew hanfodol lafant

  Mae olew hanfodol yn beth anhepgor ym mywyd beunyddiol menywod. Mae olew hanfodol yn gynnyrch harddwch poblogaidd iawn i ferched. Mae llawer o ferched hardd yn croesawu effaith hud olew hanfodol lafant i argraffu acne. Effeithlonrwydd olew hanfodol lafant: 1. Lleddfu, lleddfu poen a lleihau ...
  Darllen mwy
 • Mathau a swyddogaethau olew hanfodol

  Mae olew hanfodol yn hylif aromatig sy'n cael ei dynnu o flodau, dail, coesau, gwreiddiau neu ffrwythau planhigion naturiol. Mae pobl yn defnyddio technegau arbennig, fel tylino pwynt Meridian neu anadlu'n ddwfn, i gyflwyno olew hanfodol i'r corff dynol, a elwir yn “aromatherapi”. Tri math o ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis olew hanfodol?

  Sut i ddewis olew hanfodol? Mae olewau hanfodol yn flasau pur distyll a dynnir o ffrwythau, crwyn, egin, dail neu flodau planhigion. Fe'u defnyddir ar gyfer aromatherapi i hyrwyddo hwyliau ac iechyd corfforol. Gellir arogli olewau hanfodol ar y corff gyda chludwyr dŵr neu olew sylfaen, eu hanadlu â ...
  Darllen mwy
 • Ydych chi'n gwybod beth ddylech chi roi sylw iddo wrth ddefnyddio sglein ewinedd?

  Ydych chi'n gwybod beth ddylech chi roi sylw iddo wrth ddefnyddio sglein ewinedd? O ran trin dwylo, rydyn ni'n naturiol yn meddwl am yr olew ewinedd lliwgar, disglair. Ond mae'r corff potel bach hwn, hefyd fel lliw ac ymddangosiad, mae yna ddirgelwch mawr, heddiw i rannu peth o'r defnydd o olew ewinedd rhywfaint o se cyffredin bach. ..
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis persawr ar gyfer dyddio?

  Sut i ddewis persawr ar gyfer dyddio? Yn ystod dyddiad, p'un a yw'n broffesiynol neu'n bersonol, mae'n bwysig adlewyrchu delwedd ddilys, yn unol â'ch gwir fod. Os caiff ei ddewis yn dda, bydd eich persawr yn adleisio'ch personoliaeth, a gall adael argraff barhaol ar eich dyddiad, pwy na fydd yn cofio ...
  Darllen mwy
 • Sut i wella cyfran y farchnad ryngwladol o becynnu poteli persawr

  Ar hyn o bryd, er bod y farchnad persawr domestig yn tyfu'n gyflym, ond yn y byd i gyd nid yw'r swm defnydd persawr ar gyfer y gyfran yn uchel. Beth bynnag, mae pecynnu potel persawr Tsieineaidd cyfredol Tsieina yn y byd wedi bod yn un neu ddau. Yn ychwanegol at rai uchel iawn -end deunyddiau moethus, cromen ...
  Darllen mwy
 • Sut i addurno poteli gwin

  Mewn bywyd, fe welwn ei bod yn hawdd cynhyrchu llawer o eitemau segur, lle mae llawer o boteli gwin gwag yn fwy cyffredin. Bydd llawer o bobl yn dewis taflu'r poteli gwin gwag hyn i ffwrdd, ond mewn gwirionedd, ar ôl trawsnewid y poteli gwin gwag hyn, gallant ddod yn addurniadau hardd iawn. 1. Bot gwin ...
  Darllen mwy
 • Sut i gael gwared â sglein ewinedd?

  Mae sglein ewinedd yn gosmetig a ddefnyddir i addasu a chynyddu ymddangosiad ewinedd. Gall ffurfio ffilm denau ar wyneb ewinedd. Nid yw'n hawdd glanhau sglein ewinedd. Gall cael gwared ar hen sglein ewinedd fod ychydig yn boenus, yn enwedig pan fydd gennych sawl haen i'w pilio. Bydd sglein ewinedd yn y pen draw ...
  Darllen mwy
 • Sut i Storio persawr

  Gellir gweld persawr ym mhobman yn ein bywyd bob dydd. Gellir ei weld naill ai yn y bwrdd gwisgo neu yn y toiled. Felly ar gyfer persawr, sut y dylid ei gadw? Yn gyffredinol, nid yw persawr yn cael eu labelu â dyddiadau dod i ben, ond nid ydynt wedi'u cynllunio i ddarparu defnydd tymor hir. Bydd y persawr mewn persawr yn ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis persawr gaeaf

  Sut i ddewis persawr gaeaf Dewch o hyd i bersawr gaeaf tebyg i un ar adegau eraill o'r flwyddyn. Mae angen ichi ddod o hyd i rywbeth yr ydych yn ei hoffi a byddwch am gael ychydig oriau ar eich croen. Fodd bynnag, mae'n dda cael blas trymach yn y gaeaf. Mae persawr sbeislyd, persawr coediog a gourmands yn ...
  Darllen mwy
 • Creu eich deunydd pacio cosmetig perffaith

  Gyda phwysigrwydd statws harddwch, mae blwch pecynnu cosmetig wedi dod yn agwedd bwysig ar ddewis dyluniad pecynnu priodol wrth ei ddefnyddio a'i ddefnyddio. Felly sut i ddylunio blwch pecynnu cosmetig sy'n edrych yn dda? Y peth cyntaf y bydd angen i chi ei wneud wrth ddylunio'ch deunydd pacio yw gosod eich dyluniad e ...
  Darllen mwy
 • Rhagofalon ar gyfer defnyddio olew hanfodol

  Beth yw olew hanfodol? Maent yn cynnwys rhannau o blanhigion penodol, fel dail, perlysiau, rhisgl a chroen. Mae gwneuthurwyr yn defnyddio gwahanol ddulliau i'w canolbwyntio mewn olew. Gallwch eu hychwanegu at olew llysiau, hufen neu gel cawod. Neu gallwch chi eu harogli, eu rhwbio ar eich croen, neu eu rhoi yn y bath. Rhai ...
  Darllen mwy
12 Nesaf> >> Tudalen 1/2