Sut yr ydym yn ei wneud

O gymryd rhan mewn ymchwil a deall y defnyddiwr i wneud mowldiau a chynhyrchu'r màs, rydym yn cymryd y gofal gorau o'ch pecynnu.

3

Deall y Cynnyrch

Mae pecynnu yn fwy na diogelu cynnyrch; mae'n sianel i'ch brand gyfathrebu â'i gwsmeriaid ac mae'n offeryn marchnata annatod. Rydyn ni'n mynd trwy'r astudiaeth fanwl o'r cynnyrch ar y cyd â'r cleient.

Cynhyrchu Yr Wyddgrug

Rhoddir y llun i'n tîm dylunio mewnol sydd â phrofiad cyfun yn y diwydiant o dros 10 degawd ac sy'n gyfarwydd â hoffterau dylunio demograffig nifer o wledydd. Bydd y mowld yn cael ei atgyweirio'n gyson. Yn y diwedd, datblygir mowld sampl.

2
4

Lansio Cynhyrchu

Mae samplau o'r Wyddgrug yn cymeradwyo'r prototeip dylunio, mae'r deunydd pacio yn cael ei brofi ymhellach am ei gryfder, estheteg, effeithlonrwydd a rhwyddineb ei ddefnyddio. Yn gyffredinol, mae'r deunydd pacio yn mynd i gael ei gynhyrchu yn ein huned weithgynhyrchu fodern, gan gadw at brofion ansawdd llym. Rydym hefyd yn cynnig dosbarthiad màs o'r cynnyrch ôl-gynhyrchu.