GWASANAETH

DARLUN I CYFLENWI

Mae NTGP yn ddarparwr datrysiadau un contractwr a all fynd â'ch syniadau o dynnu llun i'r farchnad

yn ddi-dor ac yn effeithlon.

service1
service2

GWNEUD YR AUR

Daw'ch syniadau'n fyw gyda'n galluoedd prototeipio cyflym a ffug-wneud. Samplau

anfonwyd i gael rhagolwg o ba mor dda y bydd eich cynnyrch yn edrych cyn cynhyrchu màs.

ATEB TWRNKEY

Mae ein tîm dylunio yn fedrus i ofyn y cwestiynau cywir ac i gyflwyno'r atebion gorau sydd eu hangen

ar gyfer eich dyluniad pecynnu unigol gyda phris cystadleuol.

service3
service4

GWEITHGYNHYRCHU

Mae ein 15 mlynedd yn y diwydiant yn eich sicrhau o'r safonau ansawdd uchaf a mwyaf moesegol

practisau yn ein cyfleusterau gweithgynhyrchu gorau yn Tsieina. O weithgynhyrchu poteli gwydr

a ffiolau, gwasgu poteli …… rydyn ni'n ei wneud yn effeithlon, yn gyflym a chyda'r lefel uchaf o ofal.